Politika kvaliteta Servisa "EURO-CAR" je zasnovana na savremenim tržišno orjentisanim principima sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca u oblasti pružanja postprodaje podrške u održavanju vozila. Naša misija je pružanje najviše vrednosti svakom korisniku naših usluga. Profesionalizam i stalno unapređenje usluga deo su naše vizije poslovanja.

Da bi se navedeno realizovalo potrebno je:

- Pratiti savremene trendove razvoja,
- Stalno podsticati tehnološke i proizvodne inovacije,
- Kontinuirano povećavati kvalitet usluga,
- Permanentno sprovoditi obuku zaposlenih,
- Uključiti isporučioce u naš sistem kvaliteta,
- Povećavati učinak svih zaposlenih.

Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. U tom smislu, obaveza svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvaliteta u svom domenu, što podrazumeva: Redovno praćenje svih performansi procesa, Kontinuirano povećavanje efikasnost i efektivnost rada, Redovno preispitivanje sistema kvaliteta. U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.

Mehanika

 

Kod nas možete uraditi sve mehaničarske popravke na vozilima VW grupacije, vozilima marke BMW, Peugeot i Fiat, kao i na ostalim vozilima novije generacije. Uspešno izvršavamo sve autoelektričarske radove, vršimo popravku elektronike, ugradnju muzike i sigurnosnih sistema, te dopunu i čišćenje auto klime.

Dijagnostika

 

Samo korišćenjem novih dijagnostičkih uređaja moguće je vršiti popravku modernih automobila. Integrisani elektronski sistemi na vozilima imaju sve veću brzinu komunikacije što zahteva sve kompleksnije i brže dijagnostičke sisteme.
Radimo sa uređajima: VAS5052, Bosch KTS dijagnozu i VAS6150A.

Optika

 

Optika trapa se preporučuje za vozila na kojima su menjani delovi stajnog trapa (spone, kugle ...), takođe posle udara u rupu na putu i ako delovi usled vibracija popuste.
Svaki dobronameran majstor će Vam preporučiti da bar svake godine (s obzirom na stanje naših puteva) centrirate trap automobila.

Limarsko farbarski radovi

 

Popravka limarije teških havarija i farbanje radimo na svim vrstama i tipovima vozila.

 

 

ISO 9001 i ISO 14001

Sertifikati kvaliteta usluge i zaštite životne.