EURO CAR
KUZMANOVSKI
Bez obzira na to koliko daleko vozite,
mi ćemo se pobrinuti da vozite sigurno.

DIJAGNOSTIKA

Samo korišćenjem novih dijagnostičkih uređaja moguće je vršiti popravku modernih automobila. Integrisani elektronski sistemi na vozilima imaju sve veću brzinu komunikacije što zahteva sve kompleksnije i brže dijagnostičke sisteme.
Radimo sa uređajima: VAS5052, Bosch KTS dijagnozu i VAS6150A.
Šta je i kako funkcioniše dijagnostika?

Savremeni automobili visoke i srednje klase u sebi imaju i do 30 kompjutera koji Vašu vožnju čine ugodnijom i bezbednijom. Zadatak kompjutera je da se brine o svim parametrima vozila koji olakšavaju vožnju, ali i brinu o sigurnosti putnika. Svaki kompjuter analizira podatke iz vozila bilo da se ono kreće, ili miruje i na osnovu toga podešava rad motora, antiblokirajući sistem i sl.

Drugi zadatak kompjutera je da pamti sve neispravnosti na vozilu i da Vas blagovremeno obavesti o kvaru. Današnja vozila postaju sve pametnija i sama sebe proveravaju i na prvi znak neke neispravnosti ona Vas obaveštavaju da im je došlo vreme za servis. Danas je teško zamisliti bilo kakvu popravku na automobilu bez adekvatne opreme koja može da komunicira sa vozilom.

Šta autodijagnostika rešava i da li je sigurna?

Pomoću autodijagnostike se praktično može rešiti svaki problem koji je nastao na Vašem automobilu, obzirom da kompjuter u vozilu neprekidno reguliše i podešava karakteristike i performanse Vašeg vozila. Dijagnostička oprema omogućava najsigurniju proveru i podešavanje Vašeg automobila, često se hauba automobila ni ne otvori, a dijagnostički uređaj saopšti koji je kvar nastao.

Dijagnostičkim uređajem moguće je pristupiti i dodatno podesiti pojedine sklopove na vozilu. Današnje servisiranje i održavanje vozila je neostvarljivo bez adekvatne opreme.

Kada je potrebna autodijagnostika?

Automobil Vas sam obaveštava da je došlo do nekog kvara u vozilu pomoću MIL lampice. Ovo je univerzalan deo na svim vozila, u pitanju je jedna lampica koja se obično nalazi na instrument tabli i koja Vas obaveštava da je došlo vreme za servis vozila.

Ona se pali ako nastane problem kontrole motora, antiblokirajućeg sistema, vazdušnog jastuka i sl. U zavisnosti od problema lampica može da neprekidno svetli, ili da trepće.Za ovu lampicu je karakteristika da se gasi isključivo posle otklanjanja kvara na vozilu. Ova lampica je kao stvorena za Vaš automobil, jer se ona praktično brine o stanju Vašeg automobila i prilikom njenog paljenja ne treba je ignorisati, jer Vas ona obaveštava da sa Vašim automobilom nešto nije u redu.

Prilikom njenog paljenja Vi ne možete pretpostaviti o kakvom se kvaru radi, automobil se mora dovesti u servis kako bi se automobil proverio pomoću dijagnostičke opreme. Dijagnostička oprema komunicira sa vozilom i tada automobil saopštava koji je kvar nastao.

Prednosti računarske dijagnostike

Elektronska analiza tehničkog stanja automobila potrebna je za većinu mašina iz više razloga. Pored toga, računarska dijagnostika ima nekoliko sweese Prednosti Prije uobičajenog.

IZABERITE NEKU OD NAŠIH USLUGA

Bilo da ćete promeniti ulje ili popraviti svoj automobil nakon nezgode, uvek plaćate fiksne cene u ŠKODA servisnim centrima kako biste unapred znali cenu. Imate sigurnost da su tehničari pravilno obučeni i da će se koristiti samo originalni delovi vrhunskog kvaliteta.

Imate dodatnih pitanja?

Radno vreme Euro Car servisa je od 7:00 do 17:00 sati

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta Servisa "EURO-CAR" je zasnovana na savremenim tržišno orjentisanim principima sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca u oblasti pružanja postprodaje podrške u održavanju vozila. Naša misija je pružanje najviše vrednosti svakom korisniku naših usluga. Profesionalizam i stalno unapređenje usluga deo su naše vizije poslovanja.

Da bi se navedeno realizovalo potrebno je: Pratiti savremene trendove razvoja; Stalno podsticati tehnološke i proizvodne inovacije; Kontinuirano povećavati kvalitet usluga; Permanentno sprovoditi obuku zaposlenih; Uključiti isporučioce u naš sistem kvaliteta; Povećavati učinak svih zaposlenih.

Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. U tom smislu, obaveza svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvaliteta u svom domenu, što podrazumeva: Redovno praćenje svih performansi procesa, Kontinuirano povećavanje efikasnost i efektivnost rada, Redovno preispitivanje sistema kvaliteta. U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Preduzeće Servis „EURO-CAR“ je opredeljeno za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 sa stanovišta prodaje i postprodaje automobila marke ŠKODA. S toga je neophodno: Identifikovati sve aspekte životne sredine i staviti pod kontrolu značajne po životnu sredinu do kojih dolazi ili može doći u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine; Obavljati svoje uslužne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine; Definisati i sprovoditi sva pravila koja nisu predviđena zakonskim propisima a u cilju unapređenja sistema upravljanja zaštite životne sredine; Obrazovati i podsticati zaposlene da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine; Štedeti resurse i energiju; Razmatrati mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine; Informisati svoje poslovne partnere, interne i eksterne, i druge zainteresivane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine. U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujemo podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.