EURO CAR
KUZMANOVSKI
Bez obzira na to koliko daleko vozite,
mi ćemo se pobrinuti da vozite sigurno.

OPTIKA

Optika trapa se preporučuje za vozila na kojima su menjani delovi stajnog trapa (spone, kugle ...), takođe posle udara u rupu na putu i ako delovi usled vibracija popuste. Svaki dobronameran majstor će Vam preporučiti da bar svake godine (s obzirom na stanje naših puteva) centrirate trap automobila.
Šta je to centriranje (reglaža, optika) trapa

Centriranje ili reglaža trapa (tzv. optika) je podešavanje položaja, odnosno uglova točkova. Veoma je važno je da točkovi budu podešeni onako kako je fabrika predvidela, da bi se auto sigurno, stabilno i predvidljivo ponašao pri skretanju, da bi bio „miran“ pri visokim brzinama, da bi se gume ravnomerno trošile…

Centriranje trapa je obavezno nakon neke intervencije na vešanju

Ako ste bili kod majstora i menjali npr. silen blokove, kugle, amortizere, opruge, ležaj točka, spone i slično, obavezno nakon toga uradite i centriranje trapa.

Preventivno centriranje

Savetuje se da se centriranje (reglaža, optika) obavlja i preventivno, pošto se vi vremenom nesvesno navikavate na neobično ponašanje vozila ili ne primećujete nepravilno trošenje guma. Nema univerzalnog odgovora na koliko kilometara to treba obaviti. Na primer – na oko 20.000 km. Generalno, što više vozite po lošem putu, penjete su uz ivičnjake, prelazite preko udarnih rupa i slično, češće bi trebalo preventivno ići na reglažu.

Isto važi i ukoliko ste imali udes, čak i ukoliko je bio veoma blag. I slabiji udarac drugog vozila može da poremeti geometriju vešanja. Neki savetuju centriranje i kada se stavljaju nove gume ili menjaju zimski/letnji točkovi. Konsultovali smo stručnjake i mišljenja su podeljena – uglavnom, nije obavezno, ali može da bude vrlo korisno.

Koliko traje centriranje trapa?

Zavisi od više faktora. Kod nekih automobila se centrira samo prednji, a kod nekih oba trapa. U najboljem slučaju računajte na 15-20 minuta, pa do preko pola sata. Naravno – ovo su samo okvirne procene.

Kako ide procedura?

Prvo majstori proveravaju vešanje. Ako nešto nije u redu, centriranje se ne radi – zato što nema svrhe. Moraćete prvo da rešite problem, pa da se vratite na centriranje.

Ukoliko je sve u redu, na točkove se postavljaju tzv. merne glave.I položaj volana se proverava – ako nije u skladu sa položajem točkova, obavlja se korekcija. Pomoću kompjutera i mernih glava postavljenih na točkove, majstori vrše podešavanja i postavljaju točkove u položaj koji je propisala fabrika.

Koji uglovi se podešavaju?

Ljudi uglavnom misle da svi točkovi na automobilu treba da budu savršeno paralelni jedni u odnosu na druge, kao i da treba da stoje pod pravim uglom (90 stepeni) u odnosu na podlogu. Međutim, da bi se automobil u raznim situacijama ponašao stabilno, predvidljivo i upravljivo, fabrički je predviđeno da točkovi budu postavljeni malo „nakrivo“ i to po dve ose. Na primer, točkovi na jednoj osovini nagnuti su jedan ka drugom svojim gornjim i prednjim krajem.

Uglavnom, postoje tri osnovne stavke koje se podešavaju. Nećemo ulaziti u detalje, niti opisivati zašto su ovi uglovi važni, kako utiču na vožnju u različitim situacijama, itd.

IZABERITE NEKU OD NAŠIH USLUGA

Bilo da ćete promeniti ulje ili popraviti svoj automobil nakon nezgode, uvek plaćate fiksne cene u ŠKODA servisnim centrima kako biste unapred znali cenu. Imate sigurnost da su tehničari pravilno obučeni i da će se koristiti samo originalni delovi vrhunskog kvaliteta.

Imate dodatnih pitanja?

Radno vreme Euro Car servisa je od 7:00 do 17:00 sati

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta Servisa "EURO-CAR" je zasnovana na savremenim tržišno orjentisanim principima sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca u oblasti pružanja postprodaje podrške u održavanju vozila. Naša misija je pružanje najviše vrednosti svakom korisniku naših usluga. Profesionalizam i stalno unapređenje usluga deo su naše vizije poslovanja.

Da bi se navedeno realizovalo potrebno je: Pratiti savremene trendove razvoja; Stalno podsticati tehnološke i proizvodne inovacije; Kontinuirano povećavati kvalitet usluga; Permanentno sprovoditi obuku zaposlenih; Uključiti isporučioce u naš sistem kvaliteta; Povećavati učinak svih zaposlenih.

Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. U tom smislu, obaveza svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvaliteta u svom domenu, što podrazumeva: Redovno praćenje svih performansi procesa, Kontinuirano povećavanje efikasnost i efektivnost rada, Redovno preispitivanje sistema kvaliteta. U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Preduzeće Servis „EURO-CAR“ je opredeljeno za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 sa stanovišta prodaje i postprodaje automobila marke ŠKODA. S toga je neophodno: Identifikovati sve aspekte životne sredine i staviti pod kontrolu značajne po životnu sredinu do kojih dolazi ili može doći u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine; Obavljati svoje uslužne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine; Definisati i sprovoditi sva pravila koja nisu predviđena zakonskim propisima a u cilju unapređenja sistema upravljanja zaštite životne sredine; Obrazovati i podsticati zaposlene da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine; Štedeti resurse i energiju; Razmatrati mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine; Informisati svoje poslovne partnere, interne i eksterne, i druge zainteresivane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine. U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujemo podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.