Nega posle nesreće

Obrada formulara

Kompletna popravka vozila

Obrada formulara

Prepustite svu papirologiju i pregovore sa osiguravajućim društvom nama. Kvalifikovani konsultant za servise – specijalista za popravke posle nezgode – lično će se pobrinuti za vas. Ovaj konsultant će pozabaviti se svim formalnostima i biće vam na raspolaganju. drago mi je da vam pomognem sa svim pitanjima koja imate. Tehničar osiguravača će doći kod ovlašćenog servisera da pregleda oštećeno vozilo i naknadno obradi reklamaciju.

NAJČEŠĆA PITANJA

Odgovori na najčešća pitanja naših korisnika

DA LI OVLAŠĆENI SERVIS
KOŠTA VIŠE?

Ovlašćeni ŠKODA servis ima za cilj da Vam ponudi najširi mogući spektar kvalitetnih usluga. Savršeno obučeni inženjeri sa pristupom najsavremenijoj tehnologiji mogu da se izbore sa svim vašim zahtevima, uključujući precizno poravnanje adaptivnih farova i radara. Veliki naglasak na kvalitetu i odličnoj usluzi kupcima ponekad može rezultirati višim cenama od onih koje nude neovlašćeni servisni centri. Svi partneri žele da dobijete najbolju moguću uslugu.

KOLIKO ĆE TRAJATI SERVISIRANJE MOG AUTOMOBILA?

Trajanje svake stavke servisa je fiksirano od strane ŠKODA AUTO, tako da ćete uvek unapred znati cenu i trajanje usluge. Ukupno vreme koje vaš automobil provede na servisiranju zavisi prvenstveno od težine i obima posla koji treba obaviti. Uvek ćete dobiti procenu kada rezervišete automobil.

KOJE SU PREDNOSTI OVLAŠĆENOG SERVISA?

Uz ovlašćeni servis, možete biti sigurni da će vaš automobil dobiti najbolju moguću negu. Servisni partneri provode mnogo sati na treninzima kako bi naučili o svakom modelu ŠKODA. Neke složenije popravke i zahtevnije održavanje, kao što je popravka automobila koji je bio u udesu ili kalibracija radara i senzora, mogu da obavljaju samo ovlašćeni servisi. U drugim servisnim centrima to bi bilo veoma teško ili nemoguće.

KOJI DELOVI SU DOSTUPNI
ZA UGRADNJU U AUTO?

Tokom servisa koriste se samo visokokvalitetni delovi koji ispunjavaju stroge zahteve kvaliteta. Možete birati između nekoliko tipova ŠKODA delova, u zavisnosti od vaših tačnih potreba: pored originalnih delova (novi delovi najvišeg kvaliteta), možete izabrati remontovane rezervne delove ili ekonomične delove za vozila starija od četiri godine, koji su pristupačniji.

DA LI MOGU DA KORISTIM
SERVISNI CENTAR
KOJI NIJE ŠKODIN?

Vi ste, naravno, slobodni da izaberete gde ćete servisirati svoje vozilo. Međutim, uvek se preporučuju ovlašćeni servisni partneri jer prolaze kompletnu obuku i stalno su u toku. Garancija ostaje važeća, ali ako kvarovi nastanu kao rezultat neispravnog servisiranja, bilo kakav popravak neće biti pokriven.

DA LI IMAM GARANCIJU KVALITETA AKO DOĐEM U OVLAŠĆENI SERVIS?

Kada stignete u servis da preuzmete svoj automobil, inženjer će vam objasniti sve što je urađeno. Ovlašćeni servisni partneri takođe garantuju da su ugrađeni samo rigorozno testirani delovi. Garancije će takođe ostati na snazi sve vreme. Ako je vaš automobil popravljen nakon nezgode, dobićete sertifikat koji potvrđuje validnost svih garancija.

Imate dodatnih pitanja?

Radno vreme Euro Car servisa je od 7:00 do 17:00 sati

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta Servisa "EURO-CAR" je zasnovana na savremenim tržišno orjentisanim principima sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca u oblasti pružanja postprodaje podrške u održavanju vozila. Naša misija je pružanje najviše vrednosti svakom korisniku naših usluga. Profesionalizam i stalno unapređenje usluga deo su naše vizije poslovanja.

Da bi se navedeno realizovalo potrebno je: Pratiti savremene trendove razvoja; Stalno podsticati tehnološke i proizvodne inovacije; Kontinuirano povećavati kvalitet usluga; Permanentno sprovoditi obuku zaposlenih; Uključiti isporučioce u naš sistem kvaliteta; Povećavati učinak svih zaposlenih.

Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. U tom smislu, obaveza svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvaliteta u svom domenu, što podrazumeva: Redovno praćenje svih performansi procesa, Kontinuirano povećavanje efikasnost i efektivnost rada, Redovno preispitivanje sistema kvaliteta. U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Preduzeće Servis „EURO-CAR“ je opredeljeno za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 sa stanovišta prodaje i postprodaje automobila marke ŠKODA. S toga je neophodno: Identifikovati sve aspekte životne sredine i staviti pod kontrolu značajne po životnu sredinu do kojih dolazi ili može doći u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine; Obavljati svoje uslužne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine; Definisati i sprovoditi sva pravila koja nisu predviđena zakonskim propisima a u cilju unapređenja sistema upravljanja zaštite životne sredine; Obrazovati i podsticati zaposlene da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine; Štedeti resurse i energiju; Razmatrati mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine; Informisati svoje poslovne partnere, interne i eksterne, i druge zainteresivane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine. U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujemo podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.